Personvernerklæring
Bergen Internasjonale Kultursenter
Sist oppdatert: 15.08.2019

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Bergen Internasjonale Kultursentersamler inn og behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss.

Bergen Internasjonale Kultursenterbehandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet.

Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester, samtykker du til at Bergen Internasjonale Kultursenter behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og til de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@bergeninternasjonalekultursenter.no, eller sende brev til Bergen Internasjonale Kultursenter, Kong Oscars gate 15, 5017, Bergen.

 

 1. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer etc.

 

 1. Formålet med lagring av personopplysninger

Bergen Internasjonale Kultursenter tilbyr utleie av lokaler, over telefon og via e-post. For å kunne leie ut våre lokaler må vi hente inn personopplysninger om leietaker. Det er frivillig å gi fra seg disse personlige opplysningene, men nødvendig for å opprettholde et kundeforhold. Bergen Internasjonale Kultursenter forventer at enhver kunde har innhentet samtykke fra sine ansatte til å registreres i våre systemer.

 

 1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Bergen Internasjonale Kultursenter (Kong Oscars gate 15, 5017 Bergen), ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

Det er kun Bergen Internasjonale Kultursenter som har tilgang til opplysningene som samles inn.

 

 1. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)).

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med forespørsel om leie av lokale. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

 

 1. Personopplysninger behandlet av Bergen Internasjonale Kultursenter

Nettstatistikk

Bergen Internasjonale Kultursentersamler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.bergeninternasjonalekultursenter.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare og skjermoppløsning. Flere eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra.

Cookies

“Cookies” er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. www.bergeninternasjonalekultursenter.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

 • Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse informasjonskapslene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.
 • Vi bruker cookies til å spore brukere når de navigerer frem og tilbake mellom de forskjellige undersidene i vårt nettsted, slik at vi kan forbedre sidene våre.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Bergen Internasjonale Kultursenter skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

Leie av lokaler

Bergen Internasjonale Kultursentersamler inn og behandler følgende data om våre brukere ved forespørsel om leie av lokaler:

 1. Navn: Alle som ønsker å leie våre lokaler må registrere seg med fullt navn.
 2. E-postadresse: For kontakt med leietaker.
 3. Telefonnummer: For kontakt med leietaker.

 

 1. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Bergen Internasjonale Kultursenter har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

 

 1. Sletting av personopplysninger

Bergen Internasjonale Kultursenter har etablert regler og rutiner for sletting av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Opplysninger slettes senest ett år etter at bruker ikke lenger ansees som en aktiv bruker av våre tjenester. Personopplysninger relatert til fakturering lagres isolert og skal sikres i 10 år i tråd med regnskapsloven.

 

 1. Hvem deler vi opplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse.

Vi deler også personopplysninger med våre underleverandører, eventuelt også med offentlige myndigheter dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Med mindre du blir informert om noe annet, lagres de personopplysninger som Bergen Internasjonale Kultursenter behandler på servere som befinner seg i Norge og/eller innen EU/EØS-området.

 

 1. Dine rettigheter

Hvis Bergen Internasjonale Kultursenter behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Bergen Internasjonale Kultursenter rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

Kontaktinformasjon for endring og sletting av personlige opplysninger finner du øverst i dette dokumentet under kontaktinformasjon.

 

 1. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Bergen Internasjonale Kultursenter kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det, og som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.

 

 1. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester, vår nettside www.bergeninternasjonalekultursenter.no. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere som beskrevet i erklæringen.

Bergen Internasjonale Kultursenter er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

 

 1. Endringer i erklæringen

Bergen Internasjonale Kultursenter forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Bergen Internasjonale Kultursenter AS.

 

Sist oppdatert: 15.08.2019.