Kulturpris

Styret opprettet i 2014  en egen kulturpris for Bergen Internasjonale Kultursenter. Kulturprisen skal være en årlig pris, og er ment å være en motivasjon for organisasjoner og grupper som bidrar til å skape et levende kulturhus og godt fellesskap gjennom kulturarbeid. Prisen skal også oppmuntre medlemsorganisasjoner til samarbeid,  og til å skape og arrangere kulturarrangement som bidrar til inkludering og fellesskap på Bergen Internasjonale Kultursenter.

Kulturpris 2020 - Multinasjonalt Kvinnefellesskap, MKF i Bergen

Multinasjonalt Kvinnefellesskap i Bergen – MKF ble tildelt kulturpris 2020 for deres engasjerende og særdeles inkluderende arbeid for
kvinner med minoritetsbakgrunn.
Siden oppstarten i 1998 har de har hatt søkelys på viktige temaer som berører kvinner i alle aldre, og holder jevnlig temamøter og «pyntefester» både på kultursenteret og andre steder.
 
MKF i Bergen evner på en varm og inkluderende måte å engasjere mennesker på tvers av generasjoner og kulturell bakgrunn, og å skape trygge møtesteder og samlinger for sine målgrupper. Vi er stolte av å ha MKF Bergen som medlem.

 

Kulturpris 2019 - Danitza Rogers Olea

Kulturprisen ble tildelt Danitza for hennes særdeles engasjerende og  inkluderende  bidrag, gjennom sin lidenskap for dans. Flamenco Talento som er hennes egen danseskole ble grunnlagt i 2006, og all undervisning foregikk på kultursenteret. Hun hadde også sin første Flamencoforestilling på kultursenteret i 2008 med fullsatt sal. Danitza bidrar med dette  å skape mangfold og stor danseglede blant byens innbyggere. Danitza er en ypperlig formidler og pedagog, og Bergen Internasjonale Kultursenter er stolt over å kalle henne en av våre.

Kulturpris 2016 - Abu Adonaba

Kulturprisen ble tildelt Abu Adonaba for hans særskilte engasjement og inkluderende bidrag for å gjøre Bergen Internasjonale Kultursenter til et levende kulturhus. I over 10 år har han ukentlig holdt kurs i afrikansk tromming,  afrikansk dans for voksne og ikke minst Rytmeleker for barn. Gjennom hans aktiviteter på  kultursenteret har både  han og familien vært en glimrende formidler av afrikansk kulturarv og musikk . Abu er  en god ambassadør for kultursenteret  som et flerkulturelt møtested. Mange bergensere, små og store har blitt kjent med kultursenteret gjennom Abu og hans inkluderende kulturuttrykk.

Kulturpris 2015 - Det Felles Innvandrerrådet i Hordaland, DFIRH

Kulturprisen ble tildelt for  innvandrerrådet sine  medlemmer sitt særskilte engasjement,  de var pådrivere for å grunnlegge Bergen Internasjonale Kultursenter. Siden starten har de kjempet for å få et eget kultursenter for innvandrere og deres organisasjoner i Bergen og i Hordaland. De kjempet for at alle disse gruppene skulle få et eget hus  for kulturutveksling og mangfold. Et sted hvor Bergen kunne møte Verden. Uten DFIRH ville det aldri vært et Kultursenter.

Kulturpris 2014 - Den magiske regnbuen

Kunstnergruppen Den magiske regnbuen ble tildelt kulturprisen for 2014. De har som medarrangør av BarneBIKS/familielørdag utmerket seg med sitt engasjement for å formidle internasjonal kunst og kultur. De har bidratt til å skape et godt og inkluderende kulturtilbud for barn og barnefamilier som har vært både lærerikt, underholdende og skapende. De har også motivert og inspirert andre kultur- og artistgrupper som ønsker å bidra til et fargerikt og mangfoldig kulturprogram på kultursenteret.