Kulturpris

Styret opprettet i 2014  en egen kulturpris for Bergen Internasjonale Kultursenter. Kulturprisen skal være en årlig pris, og er ment å være en motivasjon for organisasjoner og grupper som bidrar til å skape et levende kulturhus og godt fellesskap gjennom kulturarbeid. Prisen skal også oppmuntre medlemsorganisasjoner til samarbeid,  og til å skape og arrangere kulturarrangement som bidrar til inkludering og fellesskap på Bergen Internasjonale Kultursenter.

Kulturprisvinner 2023 - Glesniel Pérez Montalvo

Kulturpris 2023 ble tildelt Glesniel. Gjennom sin  danseskole og arrangementer har Glesniel de siste årene vært godt synlig på Bergen Internasjonale Kultursenter, og bidratt med nye og positive impulser. Gjennom kurs og workshop har han gledet mange danseglade mennesker i Bergen. Han har også arrangert konserter med cubanske artister, både alene og i samarbeid med kultursenteret. Glesniel står i tillegg bak festivalen Bailando, som de siste årene har hatt base hos oss, og er en tredagers festival med ren danseglede.
Glesniel er en særdeles energisk og positiv person, og det er inspirerende å se hans store engasjement for dans og musikk! Vi gratulerer så mye med velfortjent pris.

Kulturprisvinner 2022 - Chiku Ali

Chiku Ali ble tildelt kulturprisen for 2022, for sitt glødende engasjement og unike forrmidlingsevne ved FamileLørdag og Møt Verden i Bergen. Siden nittitallet har hun vært en av pådriverne for Internasjonale Barneleker, hun har et unikt scenetekke og evne til å engasjere barn og voksne med sine fortellinger med sang, dans og trommer. Chiku har et stort hjerte, stort nettverk og lang fartstid som kulturaktør, og har i mange år spilt en viktig rolle i det flerkulturelle miljøet i Bergen. 

I 2005 var også Chiku med å starte den aller første utgaven av Verdensmusikkfestivaler (VME) under Internasjonal Uke. Målet var å presentere artister med røtter i innvandrermiljøene i Norge, og vise hvordan norsk musikk var blitt rikere og mer mangfoldig gjennom innvandring. I dag kjenner vi festivalen som Bergen Internasjonale Musikkfestival. Chiku har vært og er fortsatt en viktig rollemodell både for barn og voksne. Hun er en viktig bidragsyter på det flerkulturelle feltet både i Bergen og på Bergen Internasjonale Kultursenter. I en årrekke har hun vært en naturlig brobygger mellom ulike miljøer, ulike kontinenter og på tvers av generasjoner. Chiku og Cafè Sanaa tar også vare på et unikt nettverk av lokale musikere og artister, og gir dem mulighet å fremføre sin musikk i et trygt miljø. De siste årene har det utviklet seg et god samarbeid mellom kultursenteret, vår festival, og Chiku med Café Sanaa. Vi er stolte av å være en del av nettverket hennes og gratulerer så mye med velfortjent pris.

Kulturprisvinner 2021 - Tara Ali Twana

Kulturprisen 2021 ble tildelt Tara Ali Twana for inkluderende og engasjerende bidrag som teaterinstruktør, og som god ambassadør for barneteater på kultursenteret. Siden 2017 har Tara jevnlig samarbeidet med kultursenteret, og ledet våre teatergrupper for barn i alderen 6-12 år. Tara var også allerede fra 2002 med på det gamle kultursenteret, hvor hun jobbet med egne prosjekt og satte opp forestillinger.
Tara bidrar på å så små spirer av kunstnerglede hos barn, og foreldre er tydelig stolte når de får være med på forestilling å se hva barna har øvd inn.
Bergen Internasjonale Kultursenter er stolt over å kalle henne en av våre, og vi håper hun fortsetter det gode samarbeidet med oss. Gratulerer så mye med velfortjent pris Tara.

Kulturpris 2020 - Multinasjonalt Kvinnefellesskap, MKF i Bergen

Multinasjonalt Kvinnefellesskap i Bergen – MKF ble tildelt kulturpris 2020 for deres engasjerende og særdeles inkluderende arbeid for
kvinner med minoritetsbakgrunn.
Siden oppstarten i 1998 har de har hatt søkelys på viktige temaer som berører kvinner i alle aldre, og holder jevnlig temamøter og «pyntefester» både på kultursenteret og andre steder.
 
MKF i Bergen evner på en varm og inkluderende måte å engasjere mennesker på tvers av generasjoner og kulturell bakgrunn, og å skape trygge møtesteder og samlinger for sine målgrupper. Vi er stolte av å ha MKF Bergen som medlem.

 

Kulturpris 2019 - Danitza Rogers Olea

Kulturprisen ble tildelt Danitza for hennes særdeles engasjerende og  inkluderende  bidrag, gjennom sin lidenskap for dans. Flamenco Talento som er hennes egen danseskole ble grunnlagt i 2006, og all undervisning foregikk på kultursenteret. Hun hadde også sin første Flamencoforestilling på kultursenteret i 2008 med fullsatt sal. Danitza bidrar med dette  å skape mangfold og stor danseglede blant byens innbyggere. Danitza er en ypperlig formidler og pedagog, og Bergen Internasjonale Kultursenter er stolt over å kalle henne en av våre.

Kulturpris 2016 - Abu Adonaba

Kulturprisen ble tildelt Abu Adonaba for hans særskilte engasjement og inkluderende bidrag for å gjøre Bergen Internasjonale Kultursenter til et levende kulturhus. I over 10 år har han ukentlig holdt kurs i afrikansk tromming,  afrikansk dans for voksne og ikke minst Rytmeleker for barn. Gjennom hans aktiviteter på  kultursenteret har både  han og familien vært en glimrende formidler av afrikansk kulturarv og musikk . Abu er  en god ambassadør for kultursenteret  som et flerkulturelt møtested. Mange bergensere, små og store har blitt kjent med kultursenteret gjennom Abu og hans inkluderende kulturuttrykk.

Kulturpris 2015 - Det Felles Innvandrerrådet i Hordaland, DFIRH

Kulturprisen ble tildelt for  innvandrerrådet sine  medlemmer sitt særskilte engasjement,  de var pådrivere for å grunnlegge Bergen Internasjonale Kultursenter. Siden starten har de kjempet for å få et eget kultursenter for innvandrere og deres organisasjoner i Bergen og i Hordaland. De kjempet for at alle disse gruppene skulle få et eget hus  for kulturutveksling og mangfold. Et sted hvor Bergen kunne møte Verden. Uten DFIRH ville det aldri vært et Kultursenter.

Kulturpris 2014 - Den magiske regnbuen

Kunstnergruppen Den magiske regnbuen ble tildelt kulturprisen for 2014. De har som medarrangør av BarneBIKS/familielørdag utmerket seg med sitt engasjement for å formidle internasjonal kunst og kultur. De har bidratt til å skape et godt og inkluderende kulturtilbud for barn og barnefamilier som har vært både lærerikt, underholdende og skapende. De har også motivert og inspirert andre kultur- og artistgrupper som ønsker å bidra til et fargerikt og mangfoldig kulturprogram på kultursenteret.