Bergen Internasjonale Folkedansklubb


Bergen internasjonale Folkedansklubb, BIF: Internasjonal folkedans – grenseløs danseglede

Arrangere dansekurs for deg som er intressert i andre lands kultur og tradisjoner. Vi holder oss for det meste til danser fra andre europeiske land,og spesielt ring – rekkedanser fra landene rundt balkan, til både tradisjonell og ny musikk. Du kan komme alene eller sammen med noen, partner er ikke nødvendig. Vi arrangerer kurs på ulike nivåer. Begynnerkurs der du lærer det vi kaller grunndanser, danser som innholder alle de elementene du vil finne igjen i mer anvanserte danser, som du lærer på våre kurs for viderekommende. Kurs for viderekommende som har danset en stund, og kurs for deg som har danset lenge, og som ønsker danser som utforder både danseferdighet og kondis.

Alle våre kurs holdes på Bergen Internasjonale Kultursenter i Fensal, Kong Oscarsgt. 15

Oppstart våren 2020

torsdag 16.januar  kl 19:00

Kontakt oss : Mail til Gro Helland, gro@tveitark.no eller

Gå inn på vår nettside: www.bifdans.net