[bookingselect type=’5,1,6,2,4′ selected_type=» nummonths=1 label=’For leie av Fensal eller Dansesal velg her:’ first_option_title=’Vennligst velg’]

NB! Vi gjør oppmerksom på at kapasitet for antall gjester og publikum er redusert i tiden fremover p.g.a Covid-19. Vi følger gjeldende regler for smittevern!

For leie av av andre rom ta kontakt på post@bergeninternasjonalekultursenter.no

Utleieinformasjon

Vi leier ut våre lokaler fortrinnsvis til åpne kulturarrangement, kurs, seminarer og konferanser. 
Mandag til torsdag ettermiddag/kveld er forbeholdt faste aktiviteter på huset.

Nasjonaldagsfeiringer i regi av våre medlemmer har fortrinnsrett på lokaler ved bestilling minimum tre måneder før nasjonaldagsfeiringen.

Fensal

Vår flotteste sal leies ut hele dager, dagtid eller ettermiddag/kveld

 • 08:00-16:00
 • 21:00-02:30

Priser inkluderer bruk av lydanlegg via styringspanel, frontlys på scenen, vakthold og renhold etter arrangement.

 • Oppsett av ekstrautstyr som monitor og lignende, blir tillegg i pris og må avtales i god tid på forhånd.
 • Ved konserter og leie av miksepult og lydtekniker kommer et tillegg på kr 4 500,-
 • Vi tilbyr også utleie av full Backline ved bruk av våre lydteknikere.
 • Leietaker må selv søke skjenkebevilling hos kommunen i god tid før arrangement.

Leie Fensal helg

ettermiddag/kveld

Leie Fensal dagtid

lør/søn kl 08:00-16:00:

man - fre kl 8:00-16:00:

For forespørsel og informasjon om leie, send en e-post:

* Medlemmer av Bergen Internasjonale Kultursenter og Vestland Innvandrerråd må ha gyldig
medlemskap og betalt medlemskontigent innen 28. februar inneværende år, for å få medlemspris.

Dansesal:

Dagtid kl 08:00-16:00

NB: Ingen arrangement med alkohol tillatt i dette lokalet.

Håndverkersal:

Lille møterom

Leievilkår:

 • Ønske om prisreduksjon må søkes om til styret i god tid før arrangementet.
 • Leietaker er ansvarlig for alt utstyr og inventar og eventuelt skade på dette når det ikke skyldes naturlig slitasje. Tap av og skade på inventar og utstyr MÅ erstattes. Leietaker har meldeplikt dersom inventar og utstyr er skadet eller gått tapt.
 • Bruk av røykmaskin, levende lys og konfetti  er forbudt.
 • Leietaker er pliktig å gjøre seg kjent med rømningsveier og gjeldende branninstrukser.
 • Lokalet skal leveres tilbake i samme stand som ble mottatt: Utstyr og inventar settes på plass, bordene vaskes med fuktig klut, søl tørkes, boss bæres ned i konteiner, vinduene lukkes og lys slukkes.
 • Leietaker skal selv søke skjenkebevilling. Innvilget skjenkebevilling skal ligge i baren.
 • Ingen alkoholservering etter kl. 02:00.
 • Musikk skal stenges senest kl. 02:15, og alle gjester skal være ute av lokalet seinest kl. 02:30.
 • Leieavtalen er ikke gyldig før faktura for leie er innbetalt innen betalingsfrist på faktura.
 • Ingen plakatopphenging eller dekor på veggene med tape eller spiker.
 • Arrangementet kan avlyses senest 21 dager før fastsatt dato dersom annet ikke er avtalt. Forskuddet blir ikke tilbakebetalt.