Søknadsskjema medlemskap hos Bergen Internasjonale Kultursenter

Bruk vårt online innmeldingsskjema eller fyll ut skjema og send på e-post til:  post@bergeninternasjonalekultursenter.no

Saksgang

Søknad om medlemskap tas opp som sak på styremøte.

Søker blir innkalt til styremøte for å presentere seg.

Styret tar søknad opp til vurdering på styremøte.

Søker får skriftlig beskjed via epost om styrets vedtak.

Saksbehandlingstid: ca. 4 måneder

Pris medlemsskap: 500,-

Medlemsfordeler

Motta informasjon om arrangementer via epost.

Kunne foreslå saker til styremøter.

Tale- og stemmerett ved årsmøtet (dersom kontingent er betalt innen 28.februar inneværende år).

Rabatt ved leie av lokale.