Ungdom (By.)

Bergen Internasjonale Kultursenteret er et viktig flerkulturelt møtested  også for ungdom i Bergen og omegn.

Bli kjent med nye venner fra mange ulike kulturer

Vi tilbyr blant annet:

  • Åpen dansetrening tirsdager kl 19:00-21:00
  • En fredag i  måneden arrangerer vi Ungdomsfest for ungdom mellom 15-18 år. / arrangementet er rusfritt.

Følg oss på for å holde deg oppdatert