Ungdom (B:Y)

Bergen Internasjonale Kultursenteret er et viktig flerkulturelt møtested  også for ungdom i Bergen og omegn.

Bli kjent med nye venner fra mange ulike kulturer

Vi tilbyr blant annet: