Viktige støttespillere og bidragsytere

Vi takke alle bidragsytere og samarbeidspartnere, nye og gamle for godt samarbeid og kjærkommen støtte til både drift og våre prosjekter.

Uten deres bidrag hadde det ikke vært mulig å drive kultursenteret.

Vi er alltid på utkikk etter gode samarbeidspartnere.

Ta kontakt med administrasjonen for mer informasjon