Faste aktiviteter - Med forbehold om endringer i program som følge av Covid-19

Mandag

17:00-17:45       Rytmeleker for barn ca. 3 til 6 år v/Abu                          4.etg

18:00-19:00        Afro Fusion dans v/Abu                                                     4.etg

19:10-20:10        Flamencokurs nybeg. v/Daniza                                        4.etg

20:00-22:00         Folkedans v/BULE                                                              2.etg

Tirsdag

16:00-18:00         Teatergruppe for barn v/Tara                                          2.etg

17:30-18:00        Flamencokurs v/Danitza                                                    4.etg

19:15-21:15        Åpen dansetrening v/Flava Few                                      4.etg

Onsdag

17:00-20:00         Kulturskolen, teater fordypning                                       2.etg

19:00-20:30         Trommekurs v/Abu                                                           4.etg

20:15 -21:45        Capoeira v/Grupo União na Capoeira                            2.etg  

Torsdag

16:30-18:45         Capoeira v/Grupo União na Capoeira                            2.etg

18:00-19:00        Afro Fusion dans v/Abu                                                    4.etg

19:00-21:30        BIF folkedans for voksne                                                  2.etg

Fredag

20:00-23:00         Klubb Kavalèr, 1 gang pr måned *                                 2.etg

19:00-22:00         Ungdomsfest, 15-18 år, 1 gang pr måned*                   2.etg

Lørdag

12:30-15:00        Familielørdag  m/FantasiLab og

                              kunstverksted, 1 gang per måned *                               4.etg

 

http://www.bergeninternasjonalekultursenter.no/ facebook.com/bergeninternasjonale

 

Med støtte fra: Bergen Kommune, Vestland Fylkeskommune, Fana Sparebank, Sparebanken Vest og Kulturrom.4