Bergen Internasjonale Kultursenter 25 år

28.november 2018 ble det invitert til storslått feiring av Bergen Internasjonale Kultursenter som ble startet i 1993. Samtidig feiret vi 10 års jubileum for vår egen festival, Bergen Internasjonale Musikkfestival og Det Felles Innvandrerråd (nå Vestland Innvandrerråd) sitt 30 års jubileum. 

Gjennom 25 år har Bergen Internasjonale Kultursenter vært et viktig flerkulturelt møtested for befolkningen  i Bergen og omegn. Det har vært et knutepunkt for mangfold, kulturutveksling og inkludering. Her møtes både flerkulturelle og norske organisasjoner til aktiviteter innen et bredt spekter av kulturelle uttrykk.

Bakgrunnen for opprettelsen av Bergen Internasjonale Kultursenter var at det lenge hadde vært ytret et ønske fra innvandrerbefolkningen/organisasjonene gjennom Det Felles Innvandrerrådet i Hordaland, DFIRH. Flere byer hadde allerede etablerte internasjonale kultursentre. I starten ble kultursenteret drevet av Bergen Kommune, og organisasjonene som var knyttet til senteret var flittige brukere. Det var kafédrift med internasjonal mat, barneleker, ungdomsprogram og faste aktiviteter, samt arrangementer i helgene i regi av organisasjonene.

I 2004 ble Bergen Internasjonale Kultursenter omgjort til en brukerstyrt organisasjon med 85 medlemsorganisasjoner med driftsstøtte fra Bergen Kommune. Frem til 2007 holdt Kultursenteret til i Eldoradogården, men måtte flytte videre til Fensal i Kong Oscar gate 15.

Etter 25 år er Bergen Internasjonale Kultursenter stadig en viktig arena, både for nye og gamle brukere. Det har blitt en trygg og en godt etablert arena som blir flittig brukt av både barn, ungdom og voksne med tilhørighet til ulike innvandrermiljøer i Bergensområdet. Besøkstallet har vært nærmere 30 000 årlig de siste årene.

Bergen Internasjonale Kultursenter samarbeider både med profesjonelle og amatører, i tillegg til å ha egenproduksjon av ulike prosjekter som kulturtilbud til barn og unge, konsertserier og Bergen Internasjonale Musikkfestival.

Bergen Internasjonale Kultursenter skal fortsette å være et inkluderende sted, hvor alle føler seg hjemme.