* Medlemmer av Bergen Internasjonale Kultursenter og Det Felles Innvandrerrådet i Hordaland må ha gyldig medlemskap og betalt medlemskontigent innen 28.februar inneværende år, for å få medlemspris.

 

Leievilkår

 • Ønske om prisreduksjon må søkes om til styret i god tid før arrangementet.
 • Leietaker er ansvarlig for alt utstyr og inventar og eventuelt skade på dette når det ikke skyldes naturlig slitasje. Tap av og skade på inventar og utstyr MÅ erstattes. Leietaker har meldeplikt dersom inventar og utstyr er skadet eller gått tapt.
 • Bruk av røykmaskin er forbudt.
 • Leietaker er pliktig å gjøre seg kjent med rømningsveier og gjeldende branninstrukser.
 • Lokalet skal leveres tilbake i samme stand som ble mottatt: Utstyr og inventar settes på plass, bordene vaskes med fuktig klut, søl tørkes, boss bæres ned i konteiner, vinduene lukkes og lys slukkes.
 • Leietaker skal selv søke skjenkebevilling. Innvilget skjenkebevilling skal ligge i baren.
 • Ingen alkoholservering etter kl. 02:00.
 • Musikk skal stenges senest kl. 02:15, og alle gjester skal være ute av lokalet seinest kl. 02:30.
 • Leieavtalen er ikke gyldig før faktura for leie er innbetalt innen betalingsfrist på faktura.
 • Ingen plakatopphenging eller dekor på veggene med tape eller spiker.
 • Arrangementet kan avlyses senest 21 dager før fastsatt dato dersom annet ikke er avtalt. Forskuddet blir ikke tilbakebetalt.