25 års jubileum i 2018

Gjennom 25 år har Bergen Internasjonale Kultursenter vært et viktig flerkulturelt møtested for befolkningen i Bergen og omegn.

Kultursenteret har vært et knutepunkt for mangfold, kulturutveksling og inkludering. Her møtes både flerkulturelle og norske organisasjoner til aktiviteter innen et bredt spekter av kulturelle uttrykk.

Bergen Internasjonale Kultursenter ble åpnet i mai 1993 av Bergen Kommune, og drevet i samarbeid med innvandrerorganisasjoner i Bergen.

Siden 2007 har kultursenteret vært en medlemsstyrt organisasjon med driftsstøtte fra Bergen Kommune.