25 års jubileum i 2018

Through 25 år har Bergen Internasjonale Kultursenter vært et viktig flerkulturelt møtested for befolkningen i Bergen og omegn.

Kultursenteret har vært et knutepunkt for mangfold, cultural exchange and inclusion. Here, both multicultural and Norwegian organizations meet for activities within a wide range of cultural expressions.

Bergen Internasjonale Kultursenter ble åpnet i mai 1993 av Bergen Kommune, og drevet i samarbeid med innvandrerorganisasjoner i Bergen.

Since 2007 har kultursenteret vært en medlemsstyrt organisasjon med driftsstøtte fra Bergen Kommune.