Vi leier ut våre lokaler fortrinnsvis til åpne kulturarrangement.

Nasjonaldagsfeiringer i regi av våre medlemmer har fortrinnsrett på lokaler ved bestilling minimum tre måneder før nasjonaldagsfeiringen.

Mandag til torsdag har vi faste aktiviter på huset ettermiddag/Kveld.

Leie av Fensal helg m/alkoholservering:

Kl 21:00-02:30                                                        Ordinær pris       Medlem *

Ca. 50 personer                                                        kr 7 800,-              kr 5 500,-

Ca. 100 personer                                                     kr 9 000,-               kr 6 800,-

Ca. 150 personer                                                     kr 10 300,-             kr 8 200,-

Ca. 200 personer                                                     kr 11 500,-             kr 9 500,-

Prisen inkluderer enkelt lydoppsett, frontlys på scenen, samt vakter og vask.

 

Leie av Fensal helg v/alkoholfritt arrangement:

Kl 21:00-02:30

Ca. 50 personer                                                        kr 5 800,-               kr 4 500,-

Ca. 100 personer                                                      kr 7 000,-               kr 5 800,-

Ca. 150 personer                                                      kr 8 300,-               kr 7 300,-

Ca. 200 personer                                                     kr 9 500,-                kr 8 500,-

Prisen inkluderer enkelt lydoppsett, frontlys på scenen,  samt vakter og vask.

 

Leie av Fensal dagtid familiearrangement lørdag/søndag kl 08:00-16:00

Opptil 200 personer                                                kr 6 000,-              kr 4 000,-

Prisen inkluderer enkelt lydoppsett, frontlys på scenen, samt vakter og vask.

 

 •  Oppsett av ekstrautstyr som monitor og lignende, blir tillegg i pris og må avtales i god tid på forhånd.
 •  Ved konserter og leie av miksepult og lydmann kommer et tillegg på kr 3 000,-
 •  Vi tilbyr også leie av full Backline ved bruk av våre lydmenn.
 •  Leietaker må selv søke skjenkebevilling hos kommunen i god tid før arrangement.

 

Leie av Fensal mandag til fredag, dagtid fra kl 8:00-16:00

For møte/seminar/konferanse:

Opptil 150 personer                                                 kr 6 000,-            kr 3 000,-

Prisen inkluderer enkelt lydoppsett, frontlys på scenen, samt vakter og vask.

 

IMG_3536

 

Dansesal:                                         Ordinær pris   Medlem *

Dagtid kl 08:00-16:00

Projektor/lerret og lydanlegg

Opptil 60 personer pr. dag i  helg                              kr 2 500,-        kr 1 500,-

Timepris:                                                                    kr 550,-           kr  450,-

NB: Ingen arrangement med alkohol tillatt i dette lokalet.

 

For leie av andre rom, ta kontakt med administrasjonen på post@bergeninternasjonalekultursenter.no

Håndverkersal:       

Projektor/lerret og lydanlegg

Opptil 30 personer

pris pr time                                                                kr 300,-           kr 250,-

 

Lille møterom:

Opptil 10 personer

pris pr time                                                               kr 200,-           kr 150,-

 

Ungdomsal:

Opptil 30 personer

pris pr time                                                               kr 300,-          kr 250,-

 

* Medlemmer av Bergen Internasjonale Kultursenter og Det Felles Innvandrerrådet i Hordaland må ha gyldig medlemskap og betalt medlemskontigent innen 28.februar inneværende år, for å få medlemspris.

 

Leievilkår

 • Ønske om prisreduksjon må søkes om til styret i god tid før arrangementet.
 • Leietaker er ansvarlig for alt utstyr og inventar og eventuelt skade på dette når det ikke skyldes naturlig slitasje. Tap av og skade på inventar og utstyr MÅ erstattes. Leietaker har meldeplikt dersom inventar og utstyr er skadet eller gått tapt.
 • Bruk av røykmaskin er forbudt.
 • Leietaker er pliktig å gjøre seg kjent med rømningsveier og gjeldende branninstrukser.
 • Lokalet skal leveres tilbake i samme stand som ble mottatt: Utstyr og inventar settes på plass, bordene vaskes med fuktig klut, søl tørkes, boss bæres ned i konteiner, vinduene lukkes og lys slukkes.
 • Leietaker skal selv søke skjenkebevilling. Innvilget skjenkebevilling skal ligge i baren.
 • Ingen alkoholservering etter kl. 02:00.
 • Musikk skal stenges senest kl. 02:15, og alle gjester skal være ute av lokalet seinest kl. 02:30.
 • Leieavtalen er ikke gyldig før faktura for leie er innbetalt innen betalingsfrist på faktura.
 • Ingen plakatopphenging eller dekor på veggene med tape eller spiker.
 • Arrangementet kan avlyses senest 28 dager før fastsatt dato dersom annet ikke er avtalt. Forskuddet blir ikke tilbakebetalt.