You are currently viewing Utsatt årsmøte

Utsatt årsmøte

Kjære  medlemmer av Bergen Internasjonale Kultursenter og Innvandrerråd i Vestland

På grunn av unntakstilstander som følge av Covid-19 pandemien og pålegg fra regjeringen om sosial distanse, blir det ikke mulig å gjennomføre årsmøtet før sommerferie. Styret har vedtatt å utsette årsmøtet og sittende styre forsetter inntil årsmøtet kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Vi håper å kunne gjennomføre dette i august og venter som alle andre på oppdaterte retningslinjer.