You are currently viewing BOREALIS gjester BIKS

BOREALIS gjester BIKS

Den 11.mars går Borealisfestivalen av stabelen. En festival for eksperimentell musikk som arrangeres en gang i året i Bergen.

På lørdag gjester Borealis BIKS.

Verdenspremieren på forestillingen «Candy Shop – the Circus» av og med Lina Lapelytė blir vist i Fensal lørdag den 14.03. klokken 21:00.

Les mer om forestillingen under.

Billetter:  http://www.borealisfestival.no/billetter/

NORSK:

Kunstneren og komponisten Lina Lapelytė utforsker ulike typer performance med referanser til både ny opera og visuell kunst. Verkene hennes er kontekst- og konseptbasert, og har ofte kvinnelig identitet som tema.
Candy Shop er en serie med performances Lapelytė har realisert i løpet av de siste årene. Serien rekontekstualiserer raptekster fra West Coast hip hop på en måte som avslører den underliggende kvinnefiendtligheten og stiller spørsmål om kjønnshierarkier. Candy Shop er låt, kammermusikk, intervensjon, provokasjon, prøve og danseklasse i ett. Den første versjonen, skrevet for syv kvinnelige vokalister, var Candy Shop – the opera. Den ble opprinnelig bestilt av Counterflows-festivalen i Glasgow, og ble blant annet fremført i Londons Queen Elizabeth Hall.
Nå kommer Lapelytė til Bergen med en ny, helaftens forestilling, bestilt av Borealis: Candy Shop – the Circus. Stykket er skrevet for syv kvinnelige stemmer, akustiske og elektroniske instrumenter, kor, trommer og video, og forvandler raplåtenes maktspill til vuggesanger og fortellinger om skjønnhet, kjønn og det hverdagslige.
Med på laget har Lapelytė et lokalt kor og en lokal trommeslager.

Presentert i samarbeid med nyMusikk Bergen.

Støttet av Lithuanian Culture Institute

ENGELSK:

Artist and composer Lina Lapelytė explores forms of performance that relate to new opera and visual art. Her work is contextual and conceptual, often dealing with feminine identity.
Candy Shop is a series of performances that Lapelytė has realized in the last couple of years. It recontextualises West Coast hip hop lyrics, revealing the not so hidden hostility towards women and questioning gender hierarchies. Candy Shop is a song, a chamber music piece, intervention, provocation, audition and dance class. The first version, Candy Shop – the opera, for seven female singers was commissioned by the Counterflows festival, Glasgow, and performed at the Queen Elizabeth Hall, London. Building on this acclaimed work Lapelytė now presents a new, full-length commission for Borealis: Candy Shop – the Circus, for seven female voices, acoustic and electronic instruments, choir, drummer and video.The Circus is a celebration reworking the games of power that are embedded in the rap songs into lullabies, narrating a story about beauty, gender and the mundane. The piece will feature a local choir and drummer.

Presented in collaboration with nyMusikk Bergen.

Supported by the Lithuanian Culture Institute