You are currently viewing Teatergruppe for barn

Teatergruppe for barn

Oppstart ny teatergruppe for barn 9.mars og det er fremdeles plasser igjen 🙂

Alle øvingene foregår i trygge omgivelser, med god plass i den store salen.

Gjeldene smittevernsregler blir tatt på alvor.

Påmelding innen 15.februar: post@bergeninternasjonalekultursenter.no

Gratis deltakelse for de som har Bergen Kommune sitt aktivitetskort.

Prosjektet er støttet av Bergen Kommune og Fana Sparebank.