Medlemskap


Søknadskjema

Her kan du laste ned søknadsskjema til medlemskap. Fylles ut og mailes til post@bergeninternasjonalekultursenter.no

 

Saksgang

Søknad om medlemskap tas opp som sak på styremøte.

Søker blir innkalt til styremøte for å presentere seg.

Styret tar søknad opp til vurdering på styremøte.

Søker får skriftlig beskjed via epost om styrets vedtak.

Saksbehandlingstid: ca. 4 måneder

Pris medlemsskap: 300,-

 

Medlemsfordeler

Motta informasjon om arrangementer via epost.

Kunne foreslå saker til styremøter.

Tale- og stemmerett ved årsmøtet (dersom kontingent for forrige år er betalt).

Rabatt ved leie av lokale.